MakerBot Replicator Z18

Przestrzeń robocza 300 x 305 x 457 mm.

Zamknięta przestrzeń robocza – monitorowana podczas druku za pomocą kamery oraz “smart” extruder zapewniają wysoką jakość wydrukowanych elementów.